Digitalizare IMM-uri 2022-2023

IMM-urile pot obtine intre 30.000 si 100.000 euro pentru a cumpara calculatoare si alte echipamente sau servicii pentru digitalizare prin Programul pentru Digitalizarea IMMurilor (Actiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica – cu un buget total de 100 milioane euro).

Valoare Finantare

min. 20.000 euro – max. 100.000 euro

-20.000 – 30.000 euro pt microintreprinderi

20.000 – 50.000 euro pt intreprinderi mici

20.000 – 100.000 euro pt intreprinderi mijlocii

Angajamente

 • Realizarea unei investitii pentru digitalizarea afacerii
 • Beneficiarii se angajeaza ca la finalul implementarii proiectului sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) -vezi mai jos detalii

* Perioada de implementare este maxim pana in iunie 2025

Eligibilitate Beneficiar

 • IMMuri
 • Nu au datorii la Bugetul de Stat
 • Nu se afla in dificultate, insolventa, faliment, dizolvare

Majortiatea codurilor CAEN sunt eligibile, cu mici exceptii.

Intensitate Finantare

 • Microintreprinderi: 100% Finantare cu fonduri nerambursabile , 0% Cofinantare
 • Intreprinderi Mici Mijlocii: 90% Finantare cu fonduri nerambursabile , 10% Cofinantare
 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • – Hardware TIC
 • – Echipamente pt automatizari si robotica
 • – Aplicatii software, licente
 • – Tehnologii blockchain
 • – Sisteme inteligenta artificiala, VR, AR
 • – Website
 • – Instruire, Consultanta tehnica

Detalii Criterii Intensitate Digitala

Beneficiarii se angajeaza ca la finalul implementarii proiectului sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI), respectiv:

 • intreprinderi in care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet in scopuri de afaceri;
 • utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informatii intre diferite zone functionale comerciale;
 • viteza maxima de download contractata a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixa este de cel putin 30 Mb/s;
 • intreprinderi in care vanzarile on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totala si vanzarile web catre consumatori privati (B2C) mai mult de 10% din vanzarile web;
 • utilizarea IoT;
 • utilizarea de retele sociale (intreprinderile care folosesc retelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licenta de utilizator in functie de cerintele si tipul de social media; intreprinderile care platesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunturi banner) fie direct catre proprietarul retelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul intreprinderilor care ofera servicii online pentru postarea automata a mesajelor publicitare pe retelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • utilizarea CRM;
 • cumpararea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricand, convenabil si/sau la cerere acces prin retea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. retele, servere, stocare, aplicatii si servicii – care pot fi rapid furnizate si lansate cu un efort minim de management sau cu o interactiune minima de la un furnizor de servicii. Exista trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platforma ca serviciu (PaaS) si Infrastructura ca un serviciu (IaaS));
 • utilizarea tehnologiei de AI;
 • cumpararea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • vanzari prin comert electronic de cel putin 1% din total vanzari (in vanzarile de bunuri sau servicii prin comert electronic, comanda este plasata prin site- uri web, aplicatii sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comertul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizarea a doua sau mai multe retele sociale.

Grila de Punctaj

Procedura

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare prezentate mai jos. Toate cererile de finanțare care au obținut punctaj necesar pentru a fi selectate vor face obiectul verificării suplimentare pentru a valida atât punctajele obținute ca urmare a aplicării criteriilor de selecție cât și pentru validarea criteriilor de eligibilitate stabilite pentru solicitanți potrivit ghidului solicitantului.

Criterii de punctare și selecție:

I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității: aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă:

 1. a) Rentabilitatea activității operaționale: este indicator de măsurare a activității operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor și se determină cu formula de calcul:

Unde:

– Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de finanțare;

– Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

– Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

Notă: Valorile negative ale profitului operațional  nu iau în calcul la determinarea ratei de rentabilitate  iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

Punctajul acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

– Pentru valori ale rentabilității operaționale  se acordă un punctaj proporțional cu valoarea rentabilității operaționale determinate pe baza situațiilor financiare, respectiv un punct procentual  potrivit formulei de calcul:

Unde:

– punctajul aferent valorii rentabilității operaționale;

–         valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

– Pentru valori ale rentabilității operaționale  se acordă un punctaj maxim egal cu 15 puncte pentru anul 2021;

 1. b) Evoluția profitului operațional: este indicatorul care măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

Se determină cu următoarea formulă de calcul:

Unde:

– evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților;

– profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor;

– profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2020 la Ministerul Finanțelor;

Punctajul acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

– Pentru valori ale evoluției profitului operațional  se acordă punctaj proporțional cu valoarea determinată pentru  pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Un punct procentul este egal . Numărul de puncte obținute pentru evoluția profitului operațional se va obține cu formula de calcul:

p

Unde:

– numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional;

– valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față de anul 2020;

– Pentru valori ale evoluției profitului operațional  se acordă un punctaj maxim pentru acest criteriu de 15 puncte;

Valorile negative ale profitului operațional  nu iau în calcul la determinarea evoluției profitului operațional  iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

 1. a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie: este indicatorul care urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării iar din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

Rata activelor de digitalizare și inovare se determină cu formula:

Unde:

– rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor;

– reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de solicitant potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv soldul contului 208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de solicitanți;

– reprezintă soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021;

Punctaj acordat: 20 de puncte

Modalitatea de acordare a punctajului:

– Pentru rata activelor de digitalizare și inovare cu valori cuprinse între  punctajul se acordă proporțional cu valoarea ratei activelor de digitalizare. Un punct procentual . Numărul de puncte total se va determina cu relația de calcul:

Unde:

– numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare;

– valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

– Pentru rata activelor de digitalizare și inovare  punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

 1. b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei: cu ajutorul acestui indicator se măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii cu ajutorul formulei de calcul:

Unde:

– reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

– productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) prognozate pe o perioadă de 3 ani după implementarea proiectului și numărul mediu de angajați la sfârșitul perioadei de 3 ani după implementare a proiectului. Dacă numărul mediu de angajați este mai mic decât cel raportat în situațiile financiare pentru anul 2021 atunci se va lua în calcul numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare pentru anul 2021.

– productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 2021 și numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

Punctajul acordat: 20 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

– Pentru valori ale creșterii productivității muncii  se acordă un punctaj proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul . Formula de calcul este următoarea:

Unde:

– punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii;

– valoarea productivității muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse pentru anul 2021 la Ministerul Finanțelor, potrivit formulei de mai sus;

– Pentru valori ale creșterii productivității mai mari de  punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. În situația în care solicitantul nu realizează veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de reformă/investiții va recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor operaționale planificate.

 1. c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale desfășurate de către solicitanți. Se determină cu formula de calcul:

Unde:

– rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

– valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor operaționale prognozate pentru o perioadă de trei ani după implementarea proiectului;

– costul investiției care cuprinde totalitatea costurilor incluse în proiectul de digitalizare reprezentând: valoarea grantului, cheltuieli eligibile, neeligibile precum și cofinanțarea;

Notă: Proiecțiile de venituri și cheltuieli operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată netă ca urmare a implementării proiectului de digitalizare nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse.

Punctaj acordat: 15 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului:

– Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare  punctajul se acordă proporțional cu valoarea rentabilității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui punct procentual este . Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul:

Unde:

– puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

– valoarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

– Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare  se va acorda punctajul maxim de 15 puncte;

 1. d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

– industrie alimentară;

– industrie prelucrătoare;

– industrie auto;

– construcții;

– transport și distribuție;

– producție;

– servicii adresate populației;

Punctaj acordat: 10 puncte;

Modalitatea de acordare a punctajului: se verifică apartenența codului de activitate CAEN la domeniile de activitate considerate de importanță strategică la nivel național.

Solicitanții care nu se încadrează în domeniile de activitate economică menționate anterior vor avea 0 puncte;

 1. e) apartenența la soldul balanței comerciale:

– sold pozitiv – 5 puncte;

– sold negativ – 0 puncte;

Total 100 puncte

Ai nevoie de ajutor?

Apelul va fi deschis începând în data de 01 februarie 2023, iar cererile de finanțare împreună cu documentele suport trebuie încărcate în platforma proiecte.pnrr.gov.ro. au fost cerute și de unii consultanți pentru atargere de finanțări, care s-au plâns că unele prevederi ale ghidului lăsau loc de interpretări diferite.

Emailcontact@targ.digital
Tel.40 771 284 185

Targ.Digital SRL – WhatsApp Chat Cererile tale

Documente utile în programul de digitalizare IMM:

To top Contact