Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 17 august 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”.

Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deţinute.

Obiectivul schemei îl reprezintă crearea de noi suprafeţe împădurite. Pentru realizarea obiectivului, schema vizează înfiinţarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere:
a) trupuri de pădure;
b) perdele forestiere de protecţie.

Beneficiar al schemei poate fi orice deţinător public şi privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă după cum urmează:

– costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, costuri pentru înfiinţarea plantaţiei şi costuri pentru împrejmuirea plantaţiilor forestiere, care sunt acordate sub formă de primă.

– costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, care sunt acordate sub formă de primă.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să realizeze trupuri de pădure cu o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha sau perdele forestiere de protecţie cu o suprafaţă de cel puţin 0,1 ha;

b) terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere să fie pretabile pentru împădurire.

Plantaţia forestieră realizată în baza schemei va fi menţinută pe o durată de minimum 20 de ani de la înfiinţare, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor prevăzute în prezenta schemă.

Schema se aplică până la data de 30 iunie 2026.

Intrare în vigoare: 17 august 2022

Lot 1 – Osica de Sus, – 0,5ha

La finalul campaniei de plantare, sponsorii primesc certificatele de carbon in format digital. Acestea conțin locația exactă, speciile de copaci și data plantării. Pe parcurs vor fi adaugate imagini si video-uri cu progresul pomilor plantati.

Arbori: Nuc comun (Juglans regia)

Arbusti: Coacăz negru (Ribes nigrum), Măceş (Rosa canina), Corcoduș (Prunus cerasifera)

To top Contact